måndag 18 oktober 2021

Saldouppföljning juli - september

Mitt nya saldo är +1 747 000 kr. Saldot har försämrats med 46 000 kr på tre månader.


0 kr amorterades på lånen. Kassan minskade  med  med 16 000 kr. Aktie- och fondvärdet minskade med 30 000 kr.

// AoS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar