torsdag 1 juli 2021

Saldouppföljning april - juni

Mitt nya saldo är +1 793 000 kr. Saldot har förbättrats med 174 000 kr på tre månader.


0 kr amorterades på lånen. Kassan ökade  med  med 12 000 kr. Aktie- och fondvärdet ökade med 162 000 kr.

// AoS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar