måndag 9 april 2018

Saldouppföljning januari - mars

Mitt nya saldo är +1 109 000 kr. Saldot har förbättrats med 49 000 kr på tre månader.

0 kr amorterades på lånen. Kassan ökade med 56 000 kr. Aktie- och fondvärdet minskade med 7 000 kr.

// AoS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar